Általános- és középiskolásoknak

A felnőtt életre való felkészülésben jelentős szerepet kap a fogyasztói kultúra kialakítása, ezért fontos, hogy minél fiatalabb korban elkezdődjön a fogyasztói ismeretek elsajátítása.

A hagyományos oktatási formánál hatékonyabbak az olyan módszerek, melyek a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére építenek, kihasználják az együttes tevékenységben rejlő lehetőségeket.
 
Fogyasztóvédelmi foglalkozások iskolai kereteken kívül:

A) Táborok általános és középiskolás tanulóknak

A tábor keretén belül játékos formában – szituációs és egyéb játékokon, csoportos foglalkozásokon, vetélkedőkön keresztül – ismerkednek meg az alapvető fogyasztói tudnivalókkal a fiatalok. A cél, hogy a hasznos fogyasztóvédelmi ismeretek birtokában megalapozottabb döntéseket tudjanak hozni a mindennapok során, tehát olyan tudáshoz jussanak, ami életük során felhasználható képességre váltható. Az így szert tett tudatos fogyasztói magatartás révén a jövőben jobban megvédhetik egészségüket, biztonságukat, vagyoni érdekeiket, csökkentik kiszolgáltatottságukat a vállalkozásokkal szembeni egyenlőtlen szerződéses viszonyokban. 

A tábor során a fiataloknak interaktív formában mutatjuk be a fogyasztó-, egészség-, és környezetvédelmet. A résztvevők megismerkednek például az egészséges táplálkozással, a fenntartható energiaforrásokkal, választ kaphatnak arra a kérdésre, hogy mit nézzenek meg egy élelmiszer csomagolásán, hogyan reklamáljanak, és mit tehetnek, ha fogyasztóvédelmi panaszuk van. Kiscsoportos foglalkozás során szituáció-imitálásra is sor kerül.

B) Online fogyasztóvédelmi vetélkedő és fotópályázat

A vetélkedő keretében a csapatok hétről hétre különböző fogyasztóvédelmi témákat feldolgozó feladatlapok kitöltésével mérhetik össze tudásukat. A tesztlapok helyes kitöltését rövid segédletek kidolgozásával segítjük. A fotópályázat a vetélkedő részét képezi, melynek keretében a diákoktól egy vagy több fogyasztóvédelmi esetet, problémát (pl. levált cipőtalp, meghibásodott számítógép stb.) bemutató fotó elkészítését várjuk. 

A legügyesebb csapatokat ajándékkal jutalmazzuk. 

Fogyasztóvédelmi foglalkozások iskolai keretek között:

Iskolai oktatás alkalomszerűen, osztályfőnöki vagy környezetismeret óra keretében.

 

Amennyiben programunk felkeltette érdeklődését, kérjük, keresse munkatársainkat a megadott elérhetőségek valamelyikén.