Jogi kalauz

Jogaink az egészségügyben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról


Fogyasztóvédelem

2014. évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről


Kereskedelem

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. A jótállás

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. A hibás teljesítés

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól


Pénzügyi szolgáltatások

2014. évi XL. törvény  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről 


2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről 

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 

2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 

2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről


A Magyar Nemzeti Bank elnökének 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelete а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2014 (XII. 17.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről


Jótállás, szavatosság

A meghibásodott fogyasztási cikket a forgalmazó - három munkanapon belüli csereigény érvényesítése esetén - köteles kicserélni [151/2003. (IX. 12.) Korm. r. 7. §)

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól


Utazási szerződések, utasjogok

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről

271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi személyszállítás szabályairól


Hagyományostól eltérő értékesítési módok

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről


Termékfelelősség, termékbiztonság

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról


Hírközlés

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2011. évi CC. tövény a nemzeti mobil fizetési rendszerről

2/2015. (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól


Közüzemi szolgáltatások

2014. évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról


Élelmiszerek

1169/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról (2014. december 13-tól kötelező alkalmazni)

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységárára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 


Fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatai

Határozatok