• Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség +36 70 384 4238 febesz@febesz.eu

Programjaink

Szemléletformáló kampány az energiatudatos fogyasztókért

2021. szeptember 1-jén indult a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség KEHOP-5.4.1-16-2016-00034 azonosító számú energiatudatosságot célzó szemléletformáló kampánya, mely a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztésével a mindennapi energiatudatosság kialakítására törekszik több fogyasztói réteg elérésével. 

További hasznos információkért, látogasson el a program aloldalára: https://febesz.eu/index.php?page=oldal&id=2117

Lezárult az "Innováció a fogyasztóvédelemben - a tudatos fogyasztóvá válás útja" c. országos programsorozat

2020. május végén ért véget a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (FÉBÉSZ) által, még 2020 februárjában indított „Innováció a fogyasztóvédelemben – a tudatos fogyasztóvá válás útjai” című országos fogyasztóvédelmi program, melynek keretében mintegy 41 közoktatási intézmény több 3 fős csapata mérte össze tudását. A programsorozat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága támogatásával valósult meg.  

A pályázat a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, vagy elnyerni szándékozó oktatási intézményeket szólította meg, melynek legfőbb célja volt, hogy a versengő diákok kreatív ötleteiket felhasználva pályamunkáikon keresztül mutassák be a jövő fogyasztóvédelmét. Robotok általi vásárlás, adathalászat, fogyasztóvédelmi applikációk, termékbe beépített chipekkel történő fogyasztói igényérvényesítés – csak néhány példa a felnövekvő generáció által elképzelt jövőbeli fogyasztóvédelemről.

A pályázóknak a verseny részeként két feladatot kellett teljesíteniük: egyrészt, 10 héten keresztül hétről hétre ki kellett tölteniük egy-egy érdekes, fogyasztóvédelmi témában összeállított feladatsort, amelyhez a FÉBÉSZ rövid háttéranyagok biztosításával nyújtott segítséget. A pályázat ezen részének célja volt, hogy bővítse a diákok fogyasztóvédelmi ismereteit és felkészítse őket a pályázat lezárásaként tartandó vetélkedőre. Ezzel párhuzamosan zajlott a második feladat, a pályamunka kidolgozása, melyet a diákoknak úgy kellett elkészíteniük, hogy kreativitásukat használva újszerű, ötletes megoldásokat találjanak ki a fogyasztóvédelemben felmerülő jövőbeli problémákkal kapcsolatban.

A beérkezett feladatlapok és pályamunkák értékelését követően kiválasztásra került a legjobban teljesítő 16 csapat, akik előbb egy online mentorprogramban vettek részt, majd a záró vetélkedőn mérték össze tudásukat.

A leginnovatívabb pályamunkák, valamint a programsorozat részét képező fogyasztóvédelmi feladatok, segédanyagok és a mentorprogram részét képező előadás anyag az alábbiakban tekinthető meg

Pályamunkák
1. helyezett: Jótállás érvényesítése okosszemüveg segítségével
2. helyezett: Vásárlás a jövőben
3. helyezett: Jótállási jegy másként
4. helyezett: Szavatosság, jótállás
5. helyezett: Internetes vásárlás magánszemélytől

Fogyasztóvédelmi feladatsorok és segédanyagok
- 1. Feladatlap (1. Segédanyag)
- 2. Feladatlap (2. Segédanyag)
- 3. Feladatlap (3. Segédanyag)
- 4. Feladatlap (4. Segédanyag)
- 5. Feladatlap (5. Segédanyag)
- 6. Feladatlap (6. Segédanyag)
- 7. Feladatlap (7. Segédanyag)
- 8. Feladatlap (8. Segédanyag)
- 9. Feladatlap (9. Segédanyag)
- 10. Feladatlap (10. Segédanyag)

Mentorprogram előadás anyaga és a záró vetélkedőre való felkészítést segítő mintafeladatok
- Előadás anyag
- Mintafeladatok

Záró vetélkedő feladatai

Fogyasztóvédelmi oktatási segédanyagok

Egyesületünk, a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (FÉBÉSZ) megalakulása óta kiemelt szerepet szán a felnövekvő generáció fogyasztóvédelmi ismereteinek fejlesztésére. E célból rendszeresen szervez iskolai és iskolán kívüli oktatási nevelési programokat (előadások, vetélkedők), mellyel célja, hogy a diákok játékos keretek között sajátítsák el az alapvető fogyasztóvédelmi ismereteket. 
Az alábbiakban néhány, a közoktatásban is hasznosítható segédanyaggal kívánunk hozzájárulni a diákok fogyasztóvédelmi neveléséhez, tudatosságuk fejlesztéséhez. 

- Fogyasztóvédelmi előadás anyag
- Fogyasztóvédelmi vetélkedő feladatok
- Fogyasztóvédelmi oktatási segédlet és pedagógiai ötlettár
 

Felhívás iskoláknak: Innováció a fogyasztóvédelemben – a tudatos fogyasztóvá válás útjai

A Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (FÉBÉSZ) az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával pályázatot hirdet „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, vagy erre irányuló pályázatot benyújtani szándékozó közoktatási intézmények diákjai számára.
A pályázat célja, hogy a programhoz csatlakozó iskolák diákjai pályamunkáik útján bemutathassák, milyen módon képzelik el az innovációt a fogyasztóvédelemben, mire kell készülnie a fogyasztóvédelemnek a jövőben (10-20 év múlva), figyelembe véve a fogyasztói szokások változását.

A pályázati felhívás és az ehhez kapcsolódó segédlet az alábbiakban érhető el.

Felhívás
Segédlet felhíváshoz

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium "Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola" cím elnyerésére irányuló pályázati felhívása és a kapcsolódó anyagok az alábbiakban érhetők el: 

- Pályázati felhívás
- Pályázati formanyomtatvány
- Segédanyag